ROSENBERG CONSULTING s.r.o.
Jarná 3
P.O.BOX 90
034 01 Ružomberok
IČO: 36 422 231
DIČ: 20 21 87 14 89
IČ DPH: SK 20 21 87 14 89

OFFICE:
areál VILA GROSS
Pod Paračkou 62, Likavka

tel: 044 430 48 16, 17
fax: 044 430 48 18

http://www.rosenbergconsult.sk
e-mail : office@rosenbergconsult.sk


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 15375/L

 

   
profil spoločnosti ponuka spoločnosti niektoré referencie sesterské spoločnosti kontakt
developerské projekty