Ponuka činností:

Projektové a inžinierske činnosti:

 • Vypracovanie štúdií a projektovej dokumentácie stavieb
 • Komplexné projektovanie stavieb
 • Zastupovanie klienta v styku s dotknutými orgánmi v procese územného resp. stavebného konania
 • Prípravné práce pre stavbu
Prieskum trhu a verejnej mienky:
 • Monitoring priemyselných parkov a zón industriálnych území
 • Prieskum trhu pre zahraničných klientov
 • Monitoring médií
Činnosti v oblasti nehnutežností a developerstva:
 • Realitná činnos:
  - sprostredkovanie predaja a kúpy nehnutežností
  - prenájom nehnutežností
 • Realitné poradenstvo
 • Komplexná realizácia investičného zámeru
Podnikatežské a konzultačné poradenstvo:
 • Komplexné posúdenie podnikatežských zámerov
 • Ekonomické a účtovné poradenstvo
 • Marketingové a obchodné poradenstvo
 • Investičné a technické poradenstvo

    
profil spoločnosti ponuka spoločnosti niektoré referencie sesterské spoločnosti kontakt
developerské projekty