Central Energy Invest, a.s.

Central Energy Invest, a.s. je spoločnosť zaoberajúca sa komplexnou činnosťou v oblasti energetiky, primárne s využitím alternatívnych zdrojov energie. Spoločnosť v súčinnosti s ďalšími obchodnými partnermi poskytuje na území SR a ČR inžiniersku a projektovú činnost, realizuje výstavbu a prevádzkovanie bioplynových staníc so zabezpečením výroby tepla a elektrickej energie využitím obnoviteľných zdrojov energie (drevná štiepka, pelety, slama...)Slovenergie SK a.s.
  • sa zaoberá energetickým a vodným hospodárstvom. Zabezpečuje dodávky tepelnej energie, teplej úžitkovej vody, pary, elektrickej energie, zemného plynu a pitnej vody.VILA GROSS, s.r.o.


Hotel Vila Gross sa nachádza v obci Likavka, v tesnej blízkosti mesta Ružomberok. Je situovaný v zástavbe medzi rodinnými domami. V areáli sa okrem hotela nachádza aj administratívna budova, parkovisko s kapacitou 30 áut zabezpečené kamerovým systémom a letná terasa s altánkom. Hotel Vila Gross ponúka ubytovanie v 24 izbách.
Angelo, Simon & PARTNERS a.s.

  • poradenská činnosť v komunálnej energetike a teplárenstve, inžinierske činnosti v oblasti energetických zariadení
  • projektová činnosť v investičnej výstavbe energetických stavieb
Združenie CESTY-MOSTY XXI.

ROSENBERG CONSULTING, s.r.o. je manažujúca spoločnosť v rámci Združenia CESTY-MOSTY XXI., ktoré združuje firmy za účelom spoločného postupu pri výstavbe diaľnic, ciest a mostov.


 


 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
profil spoločnosti ponuka spoločnosti niektoré referencie sesterské spoločnosti kontakt
developerské projekty